ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • Καλαιτζίδης Πρόδρομος: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Οικονόμου Μίλτος: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • Βαμβακίδης Απόστολος : Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • Γεωργίου Αντώνης: ΤΑΜΕΙΑΣ
  • Γενεράλης Κωνσταντίνος: ΕΦΟΡΟΣ